organizacje pożytku publicznego

CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ - TORUŃ

 • KRS:0000225584
 • Nazwa: CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ
 • Adres:87-100 TORUŃ, SZOSA BYDGOSKA 1
 • Miasto:TORUŃ
 • Gmina:M. TORUŃ
 • Powiat:M. TORUŃ
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-03
 • Adres WWW:http://www.torun.caritas.pl
 • Konto bankowe:35113010750002601094200001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TORUŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE