organizacje pożytku publicznego

"JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA - TORUŃ

 • KRS:0000202576
 • Nazwa: "JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA
 • Adres:87-100 TORUŃ, ŻÓŁKIEWSKIEGO 37 / 41
 • Miasto:TORUŃ
 • Gmina:M. TORUŃ
 • Powiat:M. TORUŃ
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-01-30
 • Adres WWW:http://www.jestem.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:27124019361111001005565187
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TORUŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE