organizacje pożytku publicznego

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA - LUBLINIEC

 • KRS:0000314665
 • Nazwa: TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
 • Adres:42-700 LUBLINIEC, PIŁSUDSKIEGO 9
 • Miasto:LUBLINIEC
 • Gmina:LUBLINIEC
 • Powiat:LUBLINIECKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-09-29
 • Adres WWW:http://tkopdlubliniec@wp.pl
 • Konto bankowe:14105011551000002232572392
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLINIEC
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE