organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "JESTEM" - LUBLINIEC

 • KRS:0000170826
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "JESTEM"
 • Adres:42-700 LUBLINIEC, STALMACHA 14
 • Miasto:LUBLINIEC
 • Gmina:LUBLINIEC
 • Powiat:LUBLINIECKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-05-23
 • Konto bankowe:25845700082006008166690001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBLINIEC
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE