organizacje pożytku publicznego

"SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH" - ŚWIDNICA

 • KRS:0000044797
 • Nazwa: "SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH"
 • Adres:58-100 ŚWIDNICA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 14
 • Miasto:ŚWIDNICA
 • Gmina:ŚWIDNICA
 • Powiat:ŚWIDNICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-05-27
 • Adres WWW:http://www.ssig.pl
 • Konto bankowe:09109028190000000694014138
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŚWIDNICA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE