organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ "SKSK" - ŚWIDNICA

 • KRS:0000230762
 • Nazwa: FUNDACJA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ "SKSK"
 • Adres:58-100 ŚWIDNICA, PODMIEJSKA 11
 • Miasto:ŚWIDNICA
 • Gmina:ŚWIDNICA
 • Powiat:ŚWIDNICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-02-12
 • Konto bankowe:53213000042001033823890001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŚWIDNICA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE