organizacje pożytku publicznego

STRZELIŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNENTA "PROMIENIE" - STRZELIN

 • KRS:0000072661
 • Nazwa: STRZELIŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNENTA "PROMIENIE"
 • Adres:57-100 STRZELIN, POCZTOWA 3
 • Miasto:STRZELIN
 • Gmina:STRZELIN
 • Powiat:STRZELIŃSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-09
 • Adres WWW:http://www.trzezwezycie.strzelin.pl
 • Konto bankowe:64102052260000600200193508
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STRZELIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE