organizacje pożytku publicznego

MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W STRZELINIE - STRZELIN

  • KRS:0000069001
  • Nazwa: MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W STRZELINIE
  • Adres:57-100 STRZELIN, OKRZEI 14
  • Miasto:STRZELIN
  • Gmina:STRZELIN
  • Powiat:STRZELIŃSKI
  • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2008-08-27
  • Konto bankowe:53958800040000444420000010
  • Zadania OPP:14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STRZELIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE