organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W STRZELINIE - STRZELIN

  • KRS:0000245802
  • Nazwa: STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W STRZELINIE
  • Adres:57-100 STRZELIN, ZĄBKOWICKA 11
  • Miasto:STRZELIN
  • Gmina:STRZELIN
  • Powiat:STRZELIŃSKI
  • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2005-12-06
  • Konto bankowe:81958800040000433020000010
  • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STRZELIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE