organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "TILIA" - TORUŃ

 • KRS:0000028517
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "TILIA"
 • Adres:87-100 TORUŃ, BYDGOSKA 7
 • Miasto:TORUŃ
 • Gmina:M. TORUŃ
 • Powiat:M. TORUŃ
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-19
 • Adres WWW:http://www.tilia.org.pl
 • Konto bankowe:56154013042035890058950001
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TORUŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE