organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO "NASZE GNIAZDO" - WEJHEROWO

 • KRS:0000310104
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO "NASZE GNIAZDO"
 • Adres:84-200 WEJHEROWO, HALLERA 15 / 2
 • Miasto:WEJHEROWO
 • Gmina:WEJHEROWO
 • Powiat:WEJHEROWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-07-14
 • Adres WWW:http://www.naszegniazdo.org
 • Konto bankowe:26116022020000000119514715
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WEJHEROWO
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE