organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "RODZINA PIAŚNICKA" - WEJHEROWO

 • KRS:0000046041
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "RODZINA PIAŚNICKA"
 • Adres:81-881 SOPOT, KOLBERGA 6B / 22
 • Miasto:WEJHEROWO
 • Gmina:WEJHEROWO
 • Powiat:WEJHEROWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-24
 • Konto bankowe:50835000040008723220000010
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WEJHEROWO
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE