organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "FILAR" - WEJHEROWO

 • KRS:0000230492
 • Nazwa: FUNDACJA "FILAR"
 • Adres:84-200 WEJHEROWO, MARII KONOPNICKIEJ 50
 • Miasto:WEJHEROWO
 • Gmina:WEJHEROWO
 • Powiat:WEJHEROWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-05-29
 • Adres WWW:http://www.fundacjafilar.pl
 • Konto bankowe:97109011020000000114693873
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WEJHEROWO
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE