organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZINY W WEJHEROWIE - WEJHEROWO

 • KRS:0000043809
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZINY W WEJHEROWIE
 • Adres:84-200 WEJHEROWO, DWORCOWA 12
 • Miasto:WEJHEROWO
 • Gmina:WEJHEROWO
 • Powiat:WEJHEROWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-12
 • Adres WWW:http://http:/www.sprwejherowo.pl/
 • Konto bankowe:65109011020000000115607607
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WEJHEROWO
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE