organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE - WOŁÓW

 • KRS:0000216541
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE
 • Adres:56-100 WOŁÓW, INWALIDÓW WOJENNYCH 10
 • Miasto:WOŁÓW
 • Gmina:WOŁÓW
 • Powiat:WOŁOWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-15
 • Adres WWW:http://www.republika.pl/spon_przyjaciel
 • Konto bankowe:26102052420000220201378850
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WOŁÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE