organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W GŁUBCZYCACH - GŁUBCZYCE

 • KRS:0000151717
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W GŁUBCZYCACH
 • Adres:48-100 GŁUBCZYCE, KOŚCIUSZKI 24
 • Miasto:GŁUBCZYCE
 • Gmina:GŁUBCZYCE
 • Powiat:GŁUBCZYCKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-05-31
 • Konto bankowe:14886800041000000036780001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GŁUBCZYCE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE