organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE POŻYTKU PUBLICZNEGO "ALIA" - GŁUBCZYCE

 • KRS:0000334419
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE POŻYTKU PUBLICZNEGO "ALIA"
 • Adres:48-100 GŁUBCZYCE, DWORCOWA 2
 • Miasto:GŁUBCZYCE
 • Gmina:GŁUBCZYCE
 • Powiat:GŁUBCZYCKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-08-04
 • Adres WWW:http://sp1glubczyce.wodip.opole.pl
 • Konto bankowe:36886800042000000031440001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GŁUBCZYCE
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE