organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ "DWÓJKI" - JAROCIN

 • KRS:0000172307
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ "DWÓJKI"
 • Adres:63-200 JAROCIN, FRANCISZKAŃSKA 2
 • Miasto:JAROCIN
 • Gmina:JAROCIN
 • Powiat:JAROCIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-17
 • Konto bankowe:42842700090021174120000001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JAROCIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE