organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI - JAROCIN

 • KRS:0000008971
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI
 • Adres:63-200 JAROCIN, GOŁĘBIA 1
 • Miasto:JAROCIN
 • Gmina:JAROCIN
 • Powiat:JAROCIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-04-01
 • Adres WWW:http://www.kino.jarocin.pl
 • Konto bankowe:19842700090020005120000003
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JAROCIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE