organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "SOCJAL" W BRANIEWIE - BRANIEWO

  • KRS:0000003007
  • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ "SOCJAL" W BRANIEWIE
  • Adres:14-500 BRANIEWO, RZEMIEŚLNICZA 1
  • Miasto:BRANIEWO
  • Gmina:BRANIEWO
  • Powiat:BRANIEWSKI
  • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2006-03-06
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BRANIEWO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE