organizacje pożytku publicznego

KLUB SENIORA "WRZOS" W BRANIEWIE - BRANIEWO

 • KRS:0000054327
 • Nazwa: KLUB SENIORA "WRZOS" W BRANIEWIE
 • Adres:14-500 BRANIEWO, MONIUSZKI 9 A
 • Miasto:BRANIEWO
 • Gmina:BRANIEWO
 • Powiat:BRANIEWSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-08
 • Konto bankowe:32831300090036008720000010
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BRANIEWO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE