organizacje pożytku publicznego

BRANIEWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE - BRANIEWO

 • KRS:0000002043
 • Nazwa: BRANIEWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE
 • Adres:14-500 BRANIEWO, KOŚCIUSZKI 10
 • Miasto:BRANIEWO
 • Gmina:BRANIEWO
 • Powiat:BRANIEWSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-21
 • Konto bankowe:59831300090038016020000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BRANIEWO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE