organizacje pożytku publicznego

"STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGII SPOŁECZNEJ MIĘDZY LUDŹMI" - WARSZAWA

 • KRS:0000224133
 • Nazwa: "STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGII SPOŁECZNEJ MIĘDZY LUDŹMI"
 • Adres:02-785 WARSZAWA, SUROWIECKIEGO 4 / 33
 • Miasto:WARSZAWA
 • Gmina:M. ST. WARSZAWA
 • Powiat:M. ST. WARSZAWA
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-01
 • Adres WWW:http://www.miedzyludzmi.free.ngo.pl/
 • Konto bankowe:44102010130000030202205904
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WARSZAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE