organizacje pożytku publicznego

"FUNDACJA - PRZYGODA Z EDUKACJĄ" - WARSZAWA

 • KRS:0000203893
 • Nazwa: "FUNDACJA - PRZYGODA Z EDUKACJĄ"
 • Adres:01-684 WARSZAWA, KLAUDYNY 32 / 154
 • Miasto:WARSZAWA
 • Gmina:M. ST. WARSZAWA
 • Powiat:M. ST. WARSZAWA
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-01-19
 • Adres WWW:http://www.przygodazedukacja.org.pl
 • Konto bankowe:41213000042001045612540001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WARSZAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE