organizacje pożytku publicznego

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY" - WARSZAWA

 • KRS:0000339553
 • Nazwa: "FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"
 • Adres:50-325 WROCŁAW, BARYCKA 4 / 2
 • Miasto:WARSZAWA
 • Gmina:M.ST. WARSZAWA
 • Powiat:M.ST. WARSZAWA
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-16
 • Adres WWW:http://www.fundacja.ksm.org.pl
 • Konto bankowe:63109025030000000112877337
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WARSZAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE