organizacje pożytku publicznego

"DEBIUT - FUNDACJA MŁODEGO KINA" - WARSZAWA

 • KRS:0000213302
 • Nazwa: "DEBIUT - FUNDACJA MŁODEGO KINA"
 • Adres:00-724 WARSZAWA, CHEŁMSKA 21
 • Miasto:WARSZAWA
 • Gmina:M. ST. WARSZAWA
 • Powiat:M. ST. WARSZAWA
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-13
 • Adres WWW:http://www.fundacjadebiut.pl
 • Konto bankowe:33124060291111000047903465
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WARSZAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE