organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "GÓRNICZY CHÓR MĘSKI" - LUBIN

 • KRS:0000321505
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "GÓRNICZY CHÓR MĘSKI"
 • Adres:59-300 LUBIN, MIEDZIANA 4 / 6
 • Miasto:LUBIN
 • Gmina:LUBIN
 • Powiat:LUBIŃSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-01-27
 • Adres WWW:http://chorgorniczy.pl
 • Konto bankowe:17234000097680248000000011
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE