organizacje pożytku publicznego

ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW SALEZJAŃSKICH WSPÓLNOTA LOKALNA "LUBIN - CENTRUM" - LUBIN

 • KRS:0000081905
 • Nazwa: ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW SALEZJAŃSKICH WSPÓLNOTA LOKALNA "LUBIN - CENTRUM"
 • Adres:59-300 LUBIN, CHROBREGO 7
 • Miasto:LUBIN
 • Gmina:LUBIN
 • Powiat:LUBIŃSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-16
 • Adres WWW:http://swslc.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:76866900010311641420000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE