organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "DOBRE RĘCE" - BĘDZIN

 • KRS:0000219000
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "DOBRE RĘCE"
 • Adres:42-500 BĘDZIN, MODRZEJOWSKA 89 / 1
 • Miasto:BĘDZIN
 • Gmina:BĘDZIN
 • Powiat:BĘDZIŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-10-27
 • Adres WWW:http://www.dzieciombedzina.info
 • Konto bankowe:54102024980000800201460757
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BĘDZIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE