organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA PRACOWNICZA ELEKTROWNI "ŁAGISZA" W BĘDZINIE - BĘDZIN

 • KRS:0000032204
 • Nazwa: FUNDACJA PRACOWNICZA ELEKTROWNI "ŁAGISZA" W BĘDZINIE
 • Adres:42-504 BĘDZIN, POKOJU 14
 • Miasto:BĘDZIN
 • Gmina:BĘDZIN
 • Powiat:BĘDZIŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-03-21
 • Konto bankowe:84156010100000901000055266
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BĘDZIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE