organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA IM.ANNY PASEK - BĘDZIN

 • KRS:0000299655
 • Nazwa: FUNDACJA IM.ANNY PASEK
 • Adres:42-500 BĘDZIN, MAŁOBĄDZKA 101
 • Miasto:BĘDZIN
 • Gmina:BĘDZIN
 • Powiat:BĘDZIŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-06-19
 • Adres WWW:http://www.annapasek.org
 • Konto bankowe:82106000760000320001276816
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BĘDZIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE