organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO-KULTURALNE PROMYK-GNIEZNO - GNIEZNO

 • KRS:0000055368
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO-KULTURALNE PROMYK-GNIEZNO
 • Adres:62-200 GNIEZNO, SOBIESKIEGO 20
 • Miasto:GNIEZNO
 • Gmina:GNIEZNO
 • Powiat:GNIEŹNIEŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-28
 • Adres WWW:http://www.promyk.gniezno.pl
 • Konto bankowe:02109013750000000037065271
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GNIEZNO
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE