organizacje pożytku publicznego

"RODZINA RODZIN" STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZIN WIELODZIETNYCH - RZESZÓW

 • KRS:0000108081
 • Nazwa: "RODZINA RODZIN" STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZIN WIELODZIETNYCH
 • Adres:35-036 RZESZÓW, DĄBROWSKIEGO 17 / 47
 • Miasto:RZESZÓW
 • Gmina:M. RZESZÓW
 • Powiat:M. RZESZÓW
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-06
 • Konto bankowe:86124047511111000055155188
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RZESZÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE