organizacje pożytku publicznego

CENTRUM EDUKACJI I WSPARCIA "RES-GEST" - RZESZÓW

 • KRS:0000027007
 • Nazwa: CENTRUM EDUKACJI I WSPARCIA "RES-GEST"
 • Adres:35-085 RZESZÓW, GEN.M.LANGIEWICZA 22
 • Miasto:RZESZÓW
 • Gmina:M. RZESZÓW
 • Powiat:M. RZESZÓW
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-09
 • Adres WWW:http://www.resgest.pl
 • Konto bankowe:87124026141111000039700346
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RZESZÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE