organizacje pożytku publicznego

CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE - RZESZÓW

 • KRS:0000251723
 • Nazwa: CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE
 • Adres:35-006 RZESZÓW, JANA STYKI 21
 • Miasto:RZESZÓW
 • Gmina:M. RZESZÓW
 • Powiat:M. RZESZÓW
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-02-23
 • Adres WWW:http://www.caritas.rzeszow.pl
 • Konto bankowe:07102043910000620200623827
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - RZESZÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE