organizacje pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W DZIERŻONIOWIE - DZIERŻONIÓW

 • KRS:0000356404
 • Nazwa: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W DZIERŻONIOWIE
 • Adres:58-200 DZIERŻONIÓW, ŚWIDNICKA 26
 • Miasto:DZIERŻONIÓW
 • Gmina:DZIERŻONIÓW
 • Powiat:DZIERŻONIOWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-05-12
 • Konto bankowe:30952700070035675820000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DZIERŻONIÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE