organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "ROPUH" - ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UPOWSZECHNIAJĄCYCH HARCERSTWO IMIENIA HARCMISTRZA RADOSŁAWA TURZAŃSKIEGO - DZIERŻONIÓW

 • KRS:0000301430
 • Nazwa: FUNDACJA "ROPUH" - ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UPOWSZECHNIAJĄCYCH HARCERSTWO IMIENIA HARCMISTRZA RADOSŁAWA TURZAŃSKIEGO
 • Adres:58-200 DZIERŻONIÓW, POCZTOWA 1
 • Miasto:DZIERŻONIÓW
 • Gmina:DZIERŻONIÓW
 • Powiat:DZIERŻONIOWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-01-27
 • Adres WWW:http://www.ropuh.eu
 • Konto bankowe:26952700070029142420000001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DZIERŻONIÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE