organizacje pożytku publicznego

"NA PAWŁOWYM WZGÓRZU" - STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA - DZIERŻONIÓW

 • KRS:0000084416
 • Nazwa: "NA PAWŁOWYM WZGÓRZU" - STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA
 • Adres:58-200 DZIERŻONIÓW, OS. RÓŻANE WZGÓRZE OJCA ŚW. JANA PAWŁA II
 • Miasto:DZIERŻONIÓW
 • Gmina:DZIERŻONIÓW
 • Powiat:DZIERŻONIOWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-20
 • Konto bankowe:92952700070032658820000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DZIERŻONIÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE