organizacje pożytku publicznego

"PODWÓJNY UŚMIECH". STOWARZYSZENIE NA RZECZ BLIŹNIĄT. - WARSZAWA

 • KRS:0000206719
 • Nazwa: "PODWÓJNY UŚMIECH". STOWARZYSZENIE NA RZECZ BLIŹNIĄT.
 • Adres:04-282 WARSZAWA, GROCHOWSKA 56 / 76
 • Miasto:WARSZAWA
 • Gmina:M. ST. WARSZAWA
 • Powiat:M. ST. WARSZAWA
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-12-15
 • Adres WWW:http://www.blizniaki.net
 • Konto bankowe:75124010661111001015539811
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WARSZAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE