organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA SALUTARIS - GDYNIA

 • KRS:0000320242
 • Nazwa: FUNDACJA SALUTARIS
 • Adres:81-340 GDYNIA, HRYNIEWICKIEGO 6 C / 47
 • Miasto:GDYNIA
 • Gmina:M. GDYNIA
 • Powiat:M. GDYNIA
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-19
 • Konto bankowe:86109010980000000110949440
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDYNIA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE