organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "POMOC DLA SENIORA IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO" - GDYNIA

 • KRS:0000244740
 • Nazwa: FUNDACJA "POMOC DLA SENIORA IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO"
 • Adres:81-602 GDYNIA, CHWARZNIEŃSKA 136/138 / 616
 • Miasto:GDYNIA
 • Gmina:M. GDYNIA
 • Powiat:M. GDYNIA
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-11-09
 • Konto bankowe:44102018530000960200896027
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  1a) zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDYNIA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE