organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA DOGTOR - GDYNIA

 • KRS:0000145034
 • Nazwa: FUNDACJA DOGTOR
 • Adres:81-324 GDYNIA, WOLNOŚCI 1 A
 • Miasto:GDYNIA
 • Gmina:M. GDYNIA
 • Powiat:M. GDYNIA
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-20
 • Adres WWW:http://www.dogtor.iq.pl
 • Konto bankowe:82109011020000000100704512
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDYNIA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE