organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA "ROKOR 1" - GDYNIA

 • KRS:0000060003
 • Nazwa: FUNDACJA "ROKOR 1"
 • Adres:81-016 GDYNIA, CHYLOŃSKA 262 / 6
 • Miasto:GDYNIA
 • Gmina:M. GDYNIA
 • Powiat:M. GDYNIA
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-06-29
 • Adres WWW:http://rokor1.pl
 • Konto bankowe:42109011020000000110006853
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDYNIA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE