organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ - GDYNIA

 • KRS:0000060775
 • Nazwa: FUNDACJA FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ
 • Adres:81-113 GDYNIA, ZIELONA 13 A / 4
 • Miasto:GDYNIA
 • Gmina:M. GDYNIA
 • Powiat:M. GDYNIA
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-08
 • Adres WWW:http://www.fon.com.pl
 • Konto bankowe:87124012391111000016427220
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDYNIA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE