organizacje pożytku publicznego

ERNST & YOUNG FUNDACJA - WARSZAWA

 • KRS:0000164082
 • Nazwa: ERNST & YOUNG FUNDACJA
 • Adres:00-124 WARSZAWA, RONDO ONZ 1
 • Miasto:WARSZAWA
 • Gmina:M.ST.WARSZAWA
 • Powiat:M.ST.WARSZAWA
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-26
 • Adres WWW:http://www.ey.com.pl/fundacja
 • Konto bankowe:98175000090000000010362587
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WARSZAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE