organizacje pożytku publicznego

CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA - WARSZAWA

 • KRS:0000220518
 • Nazwa: CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA
 • Adres:00-366 WARSZAWA, FOKSAL 8
 • Miasto:WARSZAWA
 • Gmina:M.ST. WARSZAWA
 • Powiat:M.ST. WARSZAWA
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-27
 • Adres WWW:http://www.chsch.org.pl
 • Konto bankowe:74124019941111001033417108
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WARSZAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE