organizacje pożytku publicznego

CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO - WARSZAWA

 • KRS:0000268913
 • Nazwa: CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • Adres:01-067 WARSZAWA, PIASKOWA 4
 • Miasto:WARSZAWA
 • Gmina:M.ST. WARSZAWA
 • Powiat:M.ST. WARSZAWA
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-11-30
 • Adres WWW:http://www.stoleczna.zhp.pl
 • Konto bankowe:32124010241111001006175996
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WARSZAWA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE