Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja o pomocy żywnościowej, sporządzona w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r.
Konwencja o pomocy żywnościowej, sporządzona w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r.
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 118 poz. 813
Tytuł:Konwencja o pomocy żywnościowej, sporządzona w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r.
Data ogłoszenia:2007-07-03
Data wejscia w życie:2006-09-15
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 118 poz. 813