Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja o opiece społecznej pomiędzy Polską a Finlandją, podpisana w Helsinki dnia 19 grudnia 1921 r
Konwencja o opiece społecznej pomiędzy Polską a Finlandją, podpisana w Helsinki dnia 19 grudnia 1921 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1932 nr 64 poz. 598
Tytuł:Konwencja o opiece społecznej pomiędzy Polską a Finlandją, podpisana w Helsinki dnia 19 grudnia 1921 r
Data ogłoszenia:1932-07-27
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1932 nr 064 poz. 598