Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja nr 99 dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1951 r
Konwencja nr 99 dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1951 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1977 nr 39 poz. 176
Tytuł:Konwencja nr 99 dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1951 r
Data ogłoszenia:1977-12-30
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1977 nr 039 poz. 176